EnglishVietnamese
Xây dựng Thương hiệu Người Lãnh Đạo
Vai trò của xây dựng thương hiệu Người lãnh đạo
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh như hiện nay, vai trò của thương hiệu Người lãnh đạo càng trở nên quan trọng. Biết vun đắp, xây dựng thương hiệu Người lãnh đạo sớm ngày nào, doanh nghiệp/ tổ chức của bạn sẽ nhận được những cơ hội kinh doanh, hợp tác đầu tư tốt đẹp, mang lại giá trị bất ngờ mà chính bạn hay doanh nghiệp cũng chưa nghĩ đến.

Nếu biết cách xây dựng và giữ gìn thương hiệu Người lãnh đạo, đồng hành với việc xây dựng thương hiệu mạnh cho doanh nghiệp, thương hiệu sẽ có được sức cộng hưởng vô cùng lớn tạo được ấn tượng, thiện cảm và sự gắn kết lâu bền vơi các nhóm công chúng, giúp cho thương hiệu của doanh nghiệp lan tỏa rộng hơn, bền vững hơn.

Thương Gia Group xây dựng thương hiệu Người lãnh đạo như thế nào?
Sau quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã thiết lập được một hệ thống các công cụ, cách thức xây dựng thương hiệu Người lãnh đạo một cách toàn diện, chuẩn mực, nhân văn, bao gồm:
  •     Xây dựng website: "TÊN DOANH NHÂN.COM";  
  •     Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cá nhân Người lãnh đạo;
  •     Chụp ảnh chân dung, bộ ảnh PR Người lãnh đạo;
  •     Sản xuất film/ video/ phóng sự chân dung Người lãnh đạo;
  •     PR - Quảng cáo trên Tạp chí Thương Gia;
  •     Xuất hiện trực tiếp trong các Talkshow mà Thương Gia tổ chức hoặc đồng hành, tài trợ;
  •     Để lại di sản: Viết tự truyện,  hồi ký.
Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ, tin tưởng và hơn cả là quyết định lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình xây dựng thương hiệu của chính quý vị - những Người lãnh đạo tài ba.
Đăng ký tư vấn