EnglishVietnamese
Xây dựng Thương hiệu Địa phương
Vai trò của Xây dựng thương hiệu địa phương
Xây dựng thương hiệu địa phương là quá trình xây dựng, nâng cao hình ảnh và uy tín của một địa phương bằng cách phát triển và tạo ra các bản sắc thương hiệu một cách toàn diện dựa trên các đặc điểm thực tế của địa phương đó.

Thương hiệu địa phương là DNA của một địa phương. Một thương hiệu rõ ràng, hấp dẫn và độc đáo là nền tảng để biến một địa phương trở thành nơi thu hút đầu tư, điểm đến du lịch và một nơi sống lý tưởng.

Thương hiệu địa phương có mối liên hệ chặt chẽ với chỉ số PCI, là một trong những chỉ số quan trọng hàng đầu đi đến quyết định rót vốn đầu tư của các Thương Gia, Doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là vốn FDI đến từ các nước có nhu cầu đầu tư lớn trong khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thương Gia Group Xây dựng thương hiệu địa phương như thế nào?
Sức mạnh của một quốc gia dựa trên thực lực kinh tế của một cộng đồng dân tộc giàu có mới thực sự vững chắc, bền lâu. Nằm trong chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia, xây dựng thương hiệu địa phương tại Việt Nam đã và đang trở thành hoạt động tối quan trọng mà Ban lãnh đạo các địa phương đang nỗ lực đầu tư.
Trên cơ sở này, Thương Gia Group từng bước nghiên cứu, tham gia tư vấn chiến lược và thực thi triển khai Xây dựng thương hiệu địa phương qua các hoạt động sau:
  • Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu toàn diện;
  • Chuẩn hóa hình ảnh của thương hiệu địa phương;
  • Tổ chức sự kiện: Hội nghị/ hội thảo kêu gọi xúc tiến đầu tư;
  • Tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, kết nối cộng đồng.
Đăng ký tư vấn