EnglishVietnamese

Thương Gia Group xác định trọng tâm: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGƯỜI LÃNH ĐẠO & XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG hướng tới mục tiêu đưa thương hiệu quốc gia vươn ra toàn cầu. Và hơn thế nữa, Thương Gia Group mong muốn Thương hiệu Doanh nhân Việt Nam được ghi danh trên bản đồ thế giới và để lại hệ tư tưởng, giá trị sâu sắc cho con cháu, cho cộng đồng dân tộc Việt để chúng ta cùng nhau xây dựng một VĂN HÓA VIỆT NAM - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM vững mạnh.

Bữa sáng doanh nhân: Kết nối và cơ hội

Bữa sáng doanh nhân: Kết nối và cơ hội

"Bữa Sáng Doanh Nhân" là một chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo HBA và VACOD nhằm mục đích tăng cường sự gặp gỡ, giao lưu giữa cộng đồng doanh nhân hai hiệp hội, định hướng tương lai sẽ mở rộng đến cộng đồng doanh nhân toàn Thủ đô.